aig-care-living-7

Over AIG

Bij AIG Care & Living creƫren we comfort in toekomstgerichte huisvesting met zorgaspecten. Vanuit onze expertise en ervaring als zorgaanbieder analyseren en adviseren we huisvestingsvraagstukken binnen de zorg.

Care & Living werkwijze

De kracht van AIG Care & Living ligt niet alleen in de kennis van de branche, maar vooral ook in de combinatie die wordt gelegd tussen vastgoed en exploitatie. Juist doordat via voormalige dochterorganisatie Rosorum veel praktische kennis van en ervaring in de exploitatie van zorgorganisaties aanwezig is, is AIG steeds in staat zich snel te verplaatsen in de wensen en behoeften van deze organisaties op het vlak van vastgoed.

aig-care-living-9
Project- en conceptontwikkeling sinds 2007
Zorgvastgoed en zorgconcepten
Van het traceren van locaties tot aan projectrealisatie
Verkoop projecten aan professionele beleggers

Het team

De directie van AIG wordt gevoerd door zorgondernemers Bart van Venrooij en Bernhard Minnen. Bart van Venrooij heeft meerjarige ervaring in diverse disciplines in en rondom de zorg, terwijl Bernhard Minnen specialist in de dienstverlenende sector is. Beide ondernemers hebben daarnaast veel kennis van en affiniteit met vastgoedontwikkeling en complexe vraagstukken op het gebied van huisvesting.

Het team bestaat verder uit projectmanagers Jan Strating en Pieter van Dijk. Met dit daadkrachtige team is AIG in staat om zowel kleine als grote projecten te realiseren. Voor eigen rekening en risico of desgewenst als gedelegeerd opdrachtnemer. Dit team maakte tot medio 2020 tevens deel uit van het Managementteam van zorgorganisatie Rosorum.

Onze focus

AIG concentreert zich voornamelijk op de deelgebieden wonen met zorg (scheiden van wonen en zorg), particulier en regulier, intramurale zorg en eerste- en tweedelijns zorgcentra. Door veranderende regelgeving en maatregelen om de toenemende zorgkosten te beheersen, wordt het aantal verzorgingshuisplaatsen momenteel sterk afgebouwd. Slechts een klein deel daarvan wordt opgenomen als intramurale capaciteit. Daardoor hebben diverse partijen in Nederland te kampen met leegstand.

IMG_6472