IMG_6472

De Werkwijze van AIG

Adequate vertaling naar haalbare plannen

De kracht van AIG Care & Living ligt niet alleen in de kennis van de branche, maar vooral ook in de combinatie die wordt gelegd tussen vastgoed en exploitatie. Juist doordat vanuit voormalige dochterorganisatie Rosorum (www.rosorum.nl) veel praktische kennis van en ervaring in de exploitatie van zorgorganisaties aanwezig is, is AIG Care & Living steeds in staat zich snel te verplaatsen in de wensen en behoeften van deze organisaties op het vlak van vastgoed. Vervolgens worden deze adequaat vertaald naar haalbare en toekomstbestendige plannen.

AIG concentreert zich voornamelijk op de deelgebieden wonen met zorg (scheiden van wonen en zorg), particulier en regulier, intramurale zorg en eerste- en tweedelijns zorgcentra. Door veranderende regelgeving en maatregelen om de toenemende zorgkosten te beheersen, wordt het aantal verzorgingshuisplaatsen momenteel sterk afgebouwd. Slechts een klein deel daarvan wordt opgenomen als intramurale capaciteit. Daardoor hebben diverse partijen in Nederland te kampen met leegstand.

Voor veel partijen is de huisvestingstrategie voor de lange termijn actueel. Welke capaciteit is er in de toekomst nodig en wat voor eisen worden daaraan gesteld? Wat betekent dat voor de bestaande portefeuille. Moet het vastgoed in eigendom blijven, of is huur wellicht een betere optie? Voor steeds meer partijen met dit soort vragen, geldt AIG als de partner bij uitstek om tot de beste antwoorden en oplossingen te komen inclusief de realisatie waarbij de zorgorganisatie geen financiële risico’s loopt bij de (her-)ontwikkeling.

Bouwen op ervaring

AIG was tot juli 2020 zusteronderneming van zorgorganisatie Rosorum. Beide organisaties zijn in 2008 gestart en tot 2020 geleid door dezelfde directie. Daardoor heeft AIG vanaf de start in 2008 veel ervaring opgebouwd met het exploiteren van diverse vormen van zorg. In de zomer van 2020 heeft de moedermaatschappij besloten om de aandelen van Rosorum over te dragen aan Korian, een beursgenoteerde onderneming van Franse origine. Sindsdien maakt Rosorum derhalve deel uit van een sterke groep zorgaanbieders in de Nederlandse markt waaronder Stepping Stones en Gouden Hart. AIG zal Korian de komende jaren ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe locaties voor de verschillende zorglabels en hiermee vorm geven aan de groeiambities van Korian in Nederland.

NUT-15