IMG_6472

De Werkwijze van AIG

Adequate vertaling naar haalbare plannen

De kracht van AIG Care & Living ligt niet alleen in de kennis van de branche, maar vooral ook in de combinatie die wordt gelegd tussen vastgoed en exploitatie. Juist doordat vanuit voormalige dochterorganisatie Rosorum (www.rosorum.nl) veel praktische kennis van en ervaring in de exploitatie van zorgorganisaties aanwezig is, is AIG Care & Living steeds in staat zich snel te verplaatsen in de wensen en behoeften van deze organisaties op het vlak van vastgoed. Vervolgens worden deze adequaat vertaald naar haalbare en toekomstbestendige plannen.

AIG richt zich binnen het zorgvastgoed voornamelijk op  de ouderen- en gehandicaptenzorg, zowel intramuraal als extramuraal en zowel particulier als “regulier”. Er is veel behoefte aan uitbreiding van de capaciteit van woningen voor ouderen in alle inkomenssegmenten. Ook is er een vernieuwingsslag nodig in de bestaande capaciteit bij zowel ouderenzorg als gehandicaptenzorg organisaties. Veel van deze zorgorganisaties bezitten of huren sterk verouderde gebouwen die niet meer voldoen aan huidige regelgeving noch aan wensen en eisen van medewerkers en bewoners. AIG biedt oplossingen door haar jarenlange expertise en ervaring in de zorg in te zetten.

Voor veel partijen is de huisvestingstrategie voor de lange termijn actueel. Welke capaciteit is er in de toekomst nodig en wat voor eisen worden daaraan gesteld? Wat betekent dat voor de bestaande portefeuille. Moet het vastgoed in eigendom blijven, of is huur wellicht een betere optie? Voor steeds meer partijen met dit soort vragen, geldt AIG als de partner bij uitstek om tot de beste antwoorden en oplossingen te komen inclusief de realisatie waarbij de zorgorganisatie geen financiële risico’s loopt bij de (her-)ontwikkeling.

Bouwen op ervaring

AIG was tot juli 2020 zusteronderneming van zorgorganisatie Rosorum. Beide organisaties zijn in 2008 gestart en tot 2020 geleid door dezelfde directie. Daardoor heeft AIG vanaf de start in 2008 veel ervaring opgebouwd met het exploiteren van diverse vormen van zorg. In de zomer van 2020 heeft de moedermaatschappij besloten om de aandelen van Rosorum over te dragen aan Korian, een beursgenoteerde onderneming van Franse origine. Sindsdien maakt Rosorum derhalve deel uit van een sterke groep zorgaanbieders in de Nederlandse markt waaronder Stepping Stones en Gouden Hart. AIG zal Korian de komende jaren ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe locaties voor de verschillende zorglabels en hiermee vorm geven aan de groeiambities van Korian in Nederland. Daarnaast zet AIG haar opgebouwde kennis en expertise op het vlak van ontwikkeling en exploitatie ook in voor andere zorgorganisaties in het particuliere en reguliere segment.

NUT-15