Terug naar projectoverzicht

Herontwikkeling Hugo-Oord

In opdracht van De Pieter Raat Stichting ontwikkelt AIG aan de Van Veenweg in Heerhugowaard twee woon-zorggebouwen die allebei huisvesting bieden aan 22 bewoners met dementie (totaal 44 studio’s) in groepen van 11 bewoners. AIG heeft onlangs een door DPRS uitgeschreven tender gewonnen en zal de twee woon-zorggebouwen voor eigen rekening en risico ontwikkelen en realiseren en vervolgens turn-key aan DPRS opleveren.

 

Presentatie Herontwikkeling Hugo-Oord