Terug naar projectoverzicht

Kinderopvang “De Blauwe Geit”

AIG Careconcepts herontwikkelde een voormalig centrum voor fysiotherapie aan de Acacialaan in Amstelveen Zuid tot een modern kinderdagverblijf met mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. Eind 2009 startte AIG Careconcepts met de grootscheepse verbouwing; in september 2010 kon de exploitant het gebouw van circa 620 m² in gebruik nemen